Conferinţă ştiinţifică în București despre fascismul european, vechi și recent

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române organizează conferinţa ştiinţifică „Un secol de fascism european: traume vechi, fantasme recente”, joi, 16 martie 2023, începând cu ora 9:30, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române din Calea Victoriei nr.125, Bucureşti. Accesul la eveniment este liber.


După încheierea Marelui Război, Europa a fost zguduită de apariţia unei noi ideologii radicale, fascismul, care promitea revitalizarea societăţilor ce purtau încă trauma conflictului. După exemplul din Italia, fascismul a devenit în timp o mişcare paneuropeană, iar nazismul a generat al Doilea Război Mondial. Ideile fascismului interbelic nu au dispărut, au rămas într-o formă subversivă şi în perioada Războiului Rece, fiind revitalizate în ultimele decenii. România a fost parte a acestui fenomen european, prin forţa politică a extremei drepte, Mişcarea Legionară.

Organizată în două secţiuni, conferinţa reuneşte cadre didactice de la Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, specialişti de la Institutul Naţional pentru Studiul Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman”, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Autoritatea Electorală Permanentă şi cercetători de la Academia Română, reprezentată de Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca şi Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului.

Reputaţi istorici vor prezenta comunicări dedicate analizei extremei drepte din România interbelică, guvernării naţional-legionare (1940-1941), instrumentării problemei legionare de către Partidul Comunist Român, descrierii fenomenului neo-fascist în Europa contemporană.

Conferinţa va fi deschisă de prof. Constantin Iordachi, de la Universitatea Central Europeană, care va susţine prelegerea cu titlul „Legiunea ‘Arhanghelul Mihail’, o organizaţie fascistă sau de extrema dreaptă? Noi perspective teoretice şi comparative”. Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale pentru Studii Comparative ale Fascismului (http://www.comfas.org/), profesorul Iordachi este autorul volumului „The Fascist Faith of the Legion „Archangel Michael” in Romania, 1927-1941. Martyrdom and National Purification”, publicat recent la editura Routledge.

Evenimentul este organizat prin intermediul Centrului de Studiu al Ideologiilor Totalitare „Hannah Arendt”, structură nou creată în cadrul INST, care oferă cadrul de analiză a curentelor politice totalitare, precum fascismul şi comunismul. În cadrul noului centru de cercetare activează istoricii din cadrul INST, dar se pot asocia şi specialişti în studiul fenomenului totalitar din ţară şi străinătate. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST), cu sediul în Bucureşti, este unitate de cercetare în cadrul Academiei Române.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.