În plină iarnă, Poliția Locală Arad somează persoanele care locuiesc pe strada Mărului cu evacuarea și desființarea construcțiilor neautorizate

Persoanele care dețin construcții neautorizate pe strada Mărului din municipiul Arad au fost somați să le demoleze, în caz contrar zona va fi adusă la starea inițială de către autorități. Acesta este anunțul publicat de reprezentanții Primăriei Arad, făcându-se totală abstracție de faptul că este plină iarnă, iar evacuările forțate nu sunt tocmai indicate în acest anotimp. Ce ar fi trebuit să facă administrația locală?

La începutul săptămânii, mai multe echipaje ale DGPL Arad din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Serviciului Ordine Publică și Circulație, respectiv Biroului Protecția Mediului au început „acțiunea de înmânare” a somațiilor. Destinatarii erau persoanele ce dețin în zona Mărului construcții neautorizate situate pe domeniul public al municipiului Arad.

Cu toate că situația din acea zonă a orașului nu este tocmai nouă, o situație similară de construcții ilegale fiind prezentă de mulți ani și în zona insulei Mureș, administrația locală a ales să ignore încontinuu ce se întâmplă. Dacă locuitorii din zona de agrement nu au fost deranjați de controale, celor din Mărului li s-a prezentat, în plină iarnă, obligativitatea desființării acestora și aducerii terenului la starea inițială!

Evacuarea pe timp de iarnă este reglementată de Art.  896 din Codul de Procedură Civilă

Având în vedere intens dezbătutele evacuări, din București sau Cluj-Napoca, căile legale la îndemâna autorităților locale nu sunt prea multe. În loc să abordeze cazurile din punct de vedere social, acestea se axează strict pe factorul imobiliar. Deși în cazul ajungerii în instanță, administrațiile locale trebuie să demonstreze faptul că cei evacuați au tulburat în mod grav liniștea publică, concomitent cu faptul că aceste imobile au putut fi ridicate pe spațiul public sub atenta supraveghere a autorităților.

(1) Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată.

Art. 896, Codul de Procedură Civilă

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul evacuării persoanelor care ocupă abuziv, pe căi de fapt, fără niciun titlu, o locuinţă, şi nici celor care au fost evacuaţi pentru că pun în pericol relaţiile de convieţuire sau tulbură în mod grav liniştea publică.

Art. 896, Codul de Procedură Civilă

Abordând problema strict logic, persoanele date afară din construcțiile fără autorizație vor trebui să meargă undeva. Unde vor ajunge dacă nu pe (alte) străzi din municipiu? Principiul din spatele interzicerii evacuărilor pe timp de iarnă este tocmai evitarea situațiilor în care se pune în pericol viața oamenilor care ar ajunge inevitabil sub cerul liber.

Dreptul de a fi protejat împotriva evacuărilor forțate și demolării locuinței este o componentă a dreptului la locuință ca drept fundamental al omului, împreună cu alte drepturi, cum sunt: dreptul la un standard de viață adecvată, la apă potabilă și alte resurse, la condiții de igienă și la un mediu sănătos, dreptul de a nu fi supus discriminării în accesul la locuință, dreptul la siguranță.

Zona gri a legalității, de ambele părți!

Primăria Arad și Poliția Locală insistă pe faptul că nu se va ajunge în instanță deoarece autoritățile își arogă acest drept de desființare, cu toate că în renumita situație de la Pata Rât din județul Cluj, abuzurile făcute de autorități pune acea zonă pe harta Europei în materie de drepturile omului.

ℹ În situația neconformării în termenul legal stabilit în somațiile transmise, construcțiile ilegale vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice locale, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.

Primăria mai anunță că activitatea poliției locale nu se va rezuma la somarea desființării construcțiilor neautorizate, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor în construcții. Ci că agenții de poliție locală vor intensifica patrulările în zonă în scopul eliminării tuturor activităților contravenționale aferente acestei zone ”gri”, unele dintre acestea alimentând în mod direct prezența persoanelor vizate în arealul respectiv: deversarea de deșeuri din construcții și auto, plasarea de diverse obiecte și utilaje pe domeniul public și realizarea de amenajări ce alterează profilul terenului.

Cu alte cuvinte, reprezentanții administrației locale corelează prezența unor construcții fără autorizații cu deversarea de deșeuri, deși nu are nicio dovadă că există vreo relație între aceste categorii diferite de persoane. Cu ocazia vizitei de lucru pe strada Mărului, polițiștii au și fotografiat persoanele (adulți, copii, nici nu mai conta pentru organe) pe care le-au găsit acasă, cu citația în mână, într-un stil care seamănă mai mult cu Panoul rușinii din timpul regimului condus de Nicolae Ceaușescu.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.