Consultarea noilor Programe Operaționale 2021-2027 trenează sau lipsește cu desăvârșire

Pentru utilizarea eficientă a noilor resurse financiare europene disponibile pentru perioada 2021-2027, un pas esențial a constat în pregătirea documentelor strategice de programare – Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale (PO). Conform alocărilor financiare pentru următorii șapte ani, România va beneficia de un buget total de 80 de miliarde euro, din care 30,5 miliarde euro asigurate prin Politica de Coeziune, 19,3 miliarde euro alocate prin Politica Agricolă, iar 30,4 miliarde euro vor fi obținute prin intermediul Mecanismului de Reziliență și Relansare (MRR) al UE, facilitate de finanțare pentru redresarea economică post-pandemie. 

Consultările pentru noile PO-uri au avut loc pe parcursul lunii august dar în ciuda acestui proces extins, nu este clar dacă sugestiile publicului au fost integrate în cadrul documentelor de lucru, versiunile revizuite în urma consultărilor nefiind încă publicate! Și Planul de relansare întârzie să apară, deși un proiect al Planului ar trebui depus în luna octombrie, inclusiv consultat cu publicul interesat. 

Propuneri înaintate de organizații de mediu pentru Tranziția Justă

Asociația Bankwatch a participat la consultările pentru PO Tranziție Justă, PO Dezvoltare Durabilă și PO Regionale, programe care au alocate fonduri în valoare de 1,76 miliarde de euro, 4,6 miliarde de euro, respectiv 9 miliarde de euro și se concentrează pe investiții vizând:

  • redezvoltarea zonelor monoindustriale,
  • eficiența energetică,
  • managementul deșeurilor,
  • calitatea aerului,
  • biodiversitate,
  • digitalizare,
  • mobilitate urbană.

Principalele solicitări formulate în cadrul consultărilor au vizat menționarea în mod specific a excluderii de la finanțare a tuturor proiectelor bazate pe combustibili fosili, inclusiv cele pe bază de gaze, includerea organizațiilor non-profit și a asociațiilor în categoria beneficiarilor eligibili pentru o implementare eficientă a proiectelor dedicate redezvoltării comunităților locale și reconfigurarea indicatorilor de realizare și de rezultat pentru investițiile prevăzute astfel încât să reflecte mai clar contribuția la obiectivele climatice și energetice asumate la nivel național. 

Procesul de consultare trebuie să stea la baza noilor Programe Operaționale. Planul Național de Relansare și Reziliență nu este transparentizat deși termenul de finalizare este luna octombrie

Conform regulamentelor europene în vigoare, elaborarea acestei strategii de investiții trebuie să se facă respectând principiul parteneriatului, adică asigurând în mod eficient și incluziv participarea tuturor părților interesate în procesul decizional privind noile fonduri europene. 

În România, Comitetul de monitorizare pentru implementarea Acordului de Parteneriat și Comitetele de monitorizare aferente fiecărui program operațional au fost constituite în urma unui apel de candidatură adresat structurilor parteneriale din mediul social (asociații, fundații, sindicate, patronate sau alte organizații) și din mediul economic. Procesul de evaluare și de selecție a membrilor acestor comitete s-a desfășurat în perioada 20 mai – 5 iunie 2020, urmărind criterii de selecție precum relevanța obiectului de activitate pentru domeniile de intervenție ale fondurilor europene, experiența anterioară, integritatea sau susținerea politicilor principale ale Uniunii Europene.

Versiunile de lucru ale Acordului de Parteneriat și ale Programelor Operaționale au fost puse în consultare publică în august 2020, derulându-se consultări la nivelul tuturor structurilor parteneriale constituite pentru aceste documente de programare. Din cauza contextului generat de criza sanitară, aceste consultări au fost organizate online, cu participarea a peste 900 de reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic și economic și ai societății civile. Alte observații sau comentarii pe marginea acestor documente au putut fi transmise și în scris către reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene. 

Pentru accesarea fondurilor disponibile prin Mecanismul de Reziliență și Relansare, România trebuie să elaboreze un plan concret de priorități investiționale destinate redresării și creșterii rezilienței economiei naționale și care vor sprijini și procesele de tranziție ecologică și digitală. Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru dezvoltarea Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR), o primă versiune a acestuia având ca termen de elaborare luna octombrie 2020.

Până în prezent nu a fost anunțată publicarea primul draft și nici a calendarului de desfășurare a consultărilor publice.

Elaborarea PNRR trebuie să se desfășoare transparent, cu respectarea legislației privind consultarea publicului și participarea acestuia la luarea deciziilor. Bankwatch solitică Ministerului Fondurilor Europene actualizarea informațiilor despre stadiul de elaborare a PNRR și demararea de urgență a consultărilor publice necesare în acest domeniu. 

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.online

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.