Nediscriminarea femeilor și prevenirea violenței de gen, solicitate de la Ministerul Educației

Pe fondul discuţiilor cu privire la noile legi ale educaţiei, Coaliţia pentru Egalitate de Gen şi alte organizaţii neguvernamentale şi personalităţi universitare au transmis o scrisoare către ministra Ligia Deca în care solicită implicarea Ministerului Educaţiei în promovarea egalităţii de gen, nediscriminării femeilor şi prevenirii violenţei de gen.


Demersul a pornit de la faptul că un material suport pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar pentru predarea şi integrarea unor elemente de egalitate de gen la diverse materii şcolare a fost, la scurt după lansarea în septembrie 2022, ţinta atacurilor şi discreditării din partea unor grupuri conservator-reacţionare şi fundamentalist-religioase. Grupurile respective sunt recunoscute ca poziţionându-se şi împotriva educaţiei sexuale în şcoli, împotriva Convenţiei de la Istanbul privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenţei domestice, împotriva vaccinurilor şi împotriva tehnologiei 5G.

ONG-urile solicită sprijinul din partea ministerului pentru o mai bună integrare a principiului egalităţii de gen în învăţământul preuniversitar, atât în ceea ce priveşte conţinutul programelor şcolare şi manualelor acreditate, cât şi a formării iniţiale şi continue pe această temă a cadrelor didactice din ţară. În scrisoarea adresată sunt enumerate actele normative şi convenţiile internaţionale în baza cărora este evidenţiat rolul fundamental al educaţiei în combaterea stereotipurilor de gen, promovarea egalităţii şi prevenirii şi combaterii violenţei de gen. Totodată, se precizează angajamentele asumate de Guvernul României în recent aprobata Strategie Naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2022-2027.

Atât Strategia naţională, cât şi Strategia pentru egalitate de gen a Consiliului Europei pentru perioada 2018-2023 întăresc legătura dintre stereotipuri de gen şi violenţa de gen, violenţa domestică şi violenţa împotriva fetelor şi femeilor, precum şi necesitatea de a combate aceste stereotipuri în învăţământ. Şcoala trebuie să devină un spaţiu care să insufle elevilor şi elevelor valori şi practici comunicaţionale şi relaţionale egalitare, nonviolente, bazate pe respect.

În documentul menţionat se precizează că este necesar ca şcoala să protejeze inclusiv minorităţile sexuale în faţa discriminării, bullying-ului şi violenţei, fiind amintită în acest sens decizia nr. 907 din 16.12.2020 a Curţii Constituţionale a României privind proiectul de lege care dorea să interzică abordarea sexului ca fiind distinct de gen şi discuţiile despre identitate de gen în orice instituţie de învăţământ.

Semnatarii atrag atenţia că atacurile din partea grupurilor ultraconservatoare descurajează cadrele didactice şi unităţile şcolare să abordeze teme ce ţin de egalitatea de şanse şi combaterea discriminării, de aceea este necesar ca Ministerul Educaţiei să se poziţioneze neechivoc în favoarea egalităţii de gen şi de şanse în învăţământ. Şcoala are un rol esenţial în combaterea rolurilor de gen, stereotipurilor, a violenţei de gen şi a discriminării, menţinându-se ca principalul mediu în care se poate asigura transmiterea principiilor egalităţii de şanse în rândul viitoarelor generaţii.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.