Curăţăm România, programul guvernamental privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, așteaptă solicitanți

Începând din 5 aprilie, unităţile administrativ – teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, subdiviziunile administrativ – teritoriale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se pot înscrie în Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri – Curăţăm România.


Prin acest program, Administrația Fondului pentru Mediu dorește să vină în sprijinul autorităţilor locale în eforturile acestora de a asigura tuturor cetăţenilor un mediu mai curat. Suma alocată sesiunii de finanţare este de 27 milioane RON, iar finanţarea se acordă în cuantum de 100 % din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanţarea unui proiect, cu condiţia încadrării în bugetul Programului, se stabileşte în funcţie de numărul locuitorilor. Acesta este stabilit fie la nivelul UAT solicitante sau, în cazul în care cererea de finanţare este depusă de către ADI, în funcţie de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în componenţa ADI, în cazul în care aceasta din urmă este solicitant, astfel:

  • 30.000 lei pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori;
  • 27.000 lei pentru solicitantul care are între 200.001 şi 400.000 locuitori;
  • 24.000 lei pentru solicitantul care are între 100.001 şi 200.000 locuitori;
  • 21.000 lei pentru solicitantul care are între 50.001 şi 100.000 locuitori;
  • 18.000 lei pentru solicitantul care are între 20.001 şi 50.000 locuitori;
  • 15.000 lei pentru solicitantul care are între 10.001 şi 20.000 locuitori;
  • 12.000 lei pentru solicitantul care are între 5.001 şi 10.000 locuitori;
  • 9.000 lei pentru solicitantul care are între 3.001 şi 5.000 locuitori;
  • 5.000 lei pentru solicitantul care are între 1.501 şi 3.000 locuitori;
  • 3.000 lei pentru solicitantul care are ≤ 1.500 locuitori.

Sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deşeuri (plastic, metal, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii şi acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, doar în condiţiile în care cantităţile respective de deşeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licenţiaţi/autorizaţi, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceştia.

Pentru realizarea acestei activităţi, beneficiarii finanţării pot coopta voluntari din comunităţile locale, inclusiv din rândul instituţiilor publice, unităţilor de învăţământ, operatorilor economici şi/sau puşi la dispoziţie de ONG-uri; de asemenea, solicitanţii pot încheia parteneriate cu entităţile menţionate, în scopul facilitării activităţilor specifice. Solicitanţii pot transmite dosarele de înscriere până cel târziu la data de 6 iunie. Ghidul de finanţare a Programului Curăţăm România şi Instrucţiunile de înscriere în program pot fi consultate pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, la secţiunea Programe de finanţare.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.