Situația din TVR devine îngrijorătoare. Sindicatul Român al Jurnaliştilor protestează împotriva reţinerilor nelegale din salarii

Situația din TVR este poate cea mai abuzivă din ultimele decenii. În timp ce conducerea Societăţii Române de Televiziune acționează împotriva libertății presei, guvernarea PSD-PNL nu întreprinde nicio acțiune de redresare a situației. Sindicatul Român al Jurnaliştilor protestează public împotriva conducerii SRTv.


MediaSind protestează faţă de reţinerile nelegale dispuse de conducerea instituţiei asupra salariilor angajaţilor TVR și sesizează public instituţiile abilitate să cerceteze aceste fapte cu iz penal din instituţia publică de presă. Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind au solicitat şi membrilor Consiliului de Administraţie să explice, în baza Legii nr.544/2001, modul în care s-a dispus reţinerea unor sume de bani din salariile angajaţilor fără ca instituţia să deţină un titlu executoriu şi fără acordul scris al salariaţilor.

Având în vedere aceste abuzuri, MediaSind solicită public conducerii SRTV să dispună cercetarea disciplinară a conducerii Departamentului Economic și să sesizeze de îndată instituţiile abilitate în baza:

  • art. 297, abuzul în serviciu „1 Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică
  • şi art. 267 din Codul Penal „1 Funcţionarul public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Este revoltător modul în care Direcţia Economică condusă de fosta lideră a sindicatului de casă al conducerii- SPUSTV, Mihaela Woytovict, a înţeles să reţină sumele pentru tichetele de masă din salariile angajaţilor şi nu din viitoarele tichete de masă care ar fi trebuit acordate în conformitate cu prevederile art. 110 din Actul Adiţional nr.3 la CCM negociat de Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind împreună cu reprezentanţii salariaţilor.

Din informaţiile primite din interiorul instituţiei, această decizie a fost luată pentru a nu se mai aştepta soluţionarea proceselor intentate de către membrii MediaSind TVR împotriva deciziei de neplată a tichetelor de masă deoarece, în cazul unui refuz de semnare a angajamentului de plată, conducerea TVR ar fi fost obligată să se adreseze instanţei de judecată şi să explice de ce încalcă legea părţilor, adică prevederile CCM din instituţie.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor precizează că potrivit art. 169 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, „Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. (2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.” MediaSind TVR aşteaptă în termenul legal clarificările cerute conducerii SRTV pentru a pentru a recupera drepturile financiare reţinute ilegal angajaţilor instituţiei publice de presă.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.