CNA recomandă televiziunilor afișarea avertismentului „propagandă de stat”… doar pentru producțiile cinematografice pre-1989

Recomandarea CNA vizează difuzarea unor producţii cinematografice româneşti realizate înainte de anul 1989. Scopul anunțat este acela de informare a publicului cu privire la contextul istoric şi socio-politic în care au fost create acestea, unele având un pronunţat caracter propagandistic.


Întrunit în şedinţa publică din data de 01 februarie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, a decis să emită Recomandarea nr.4 / 2022. Biroul Informare şi Relaţii Publice precizează că această decizie recomandă ca la transmiterea unui film care intră în categoria menționată anterior, Consiliul recomandă radiodifuzorilor, în funcţie de conţinutul producției cinematografice, să aleagă una dintre opţiunile:

a) Difuzarea unor emisiuni în care pot fi puse în discuţie producţiile cinematografice româneşti realizate înainte de anul 1989, prin participarea unor invitaţi care să cunoască producţiile cinematografice din perioada respectivă, în contextul istoric şi cultural al realizării acestora. Analiza şi critica de specialitate a acelor producţii cinematografice româneşti se poate realiza înainte sau după difuzarea lor în cadrul serviciilor de programe;

b) Informarea publicului, la începutul programului, asupra difuzării unei producţii cinematografice româneşti realizate înainte de anul 1989, prin afişarea, statică şi lizibilă, a menţiunii: „Film realizat în perioada comunistă, în care difuzarea era condiţionată de o viză a cenzurii” sau a menţiunii „Film realizat în perioada comunistă, în care funcţionau cenzura şi propaganda de stat”. Alegerea formulei potrivite rămâne la latitudinea postului, în funcţie de fiecare film în parte.

CNA mai subliniază că, potrivit Art. 6 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, decizia editorială de difuzare aparţine exclusiv radiodifuzorului.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.