Autoritatea de Supraveghere Financiară anunță o nouă secţiune pe website dedicată finanţării sustenabile

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat constituirea unei noi secţiuni pe website-ul instituției dedicată finanţelor sustenabile şi tranziţiei verzi. oferă acces la legislaţia de nivel european şi naţional dedicată acestei problematici, precum şi recomandări şi informaţii ce pot fi considerate utile în abordarea acestui domeniu de către entităţile ce activează în piaţa financiară nebancară.


În contextul iniţiativelor din ultimii ani, derulate la nivel european şi care vizează dezvoltarea durabilă, se remarcă o preocupare sporită pentru transformarea sectorului financiar în vederea câştigării capacităţii de a finanţa proiecte sutenabile, de termen lung, anunță ASF într-un material remis presei.

Autoritatea este foarte interesată să urmărească felul în care entităţile din pieţele financiare nebancare decid planurile viitoare de investiţii luând în considerare factorii de mediu, sociali şi de guvernanţă (factorii ESG). Astfel se poate observa cum anume se orientează investiţiile pe termen mai lung în activităţi şi proiecte economice durabile.

Reamintesc totodată că pieţele supravegheate de Autoritate vor trebui să înglobeze direcţii de dezvoltare specifice reducerii semnificative a riscului climatic.

Nicu Marcu, Preşedinte ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 cu scopul de a reglementa şi supraveghea pieţele asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Secţiunea privind sustenabilitatea cuprinde acte legislative europene în stadiu de proiect, acte delegate în vigoare emise de Comisia Europeană, legislație națională privind tranziția verde dar și recomandări și acțiuni ale ASF. Instituția anunță că va capitolele cu noi informaţii, date şi abordări pe măsură ce acestea devin disponibile.

Foto principală: Karolina Grabowska

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.