Asociația Orașelor din România: practicile nesănătoase ale guvernelor anterioare au fost perpetuate de Guvernul Cîțu

Asociația Orașelor din România (A.O.R) își declară public nemultumirea față de situația actuală a administrației publice locale, exclusă de la consultarea cu Guvernul României – numeroşi primari considerând că cetăţenii din oraşele lor se simt jigniți și dezamăgiți în același timp de atitudinea total nedemocratică, a Guvernului Cîțu.


A.O.R. precizează că Hotărârea de Guvern Nr. 1088 / 06.10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, a fost propusă spre adoptare fără consultarea A.O.R. şi, probabil, a celorlalte structuri asociative.

Cabinetul Cîțu a încălcat astfel atât prevederile ale Codului administrativ, cele ale art. 4, alin. (6) din Carta Europeană a Autonomiei Locale, cât şi a celor din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Un instrument de dialog dintre doi parteneri egali (administrația centrală-administrația locală), prevăzut de legislaţia în vigoare, a fost transformat într-un act formal, menit să mimeze respectarea legii, dar care, în fapt, încalcă și litera și spiritul ei.

Analizând HG 1.088/2021 Asociaţia Oraşelor din România constată că Guvernul a acţionat discreţionar. Rectificarea de buget a Guvernului demis, pune orașele mici și mijlocii din România într-o situație fără precedent.

 1. Deşi cele 216 oraşe mici şi mijlocii deservesc 40 % din locuitorii ţării, ele au primit doar 9,5% din sumele alocate pentru toate unităţile administrativ-teritoriale.
 2. Din cele 216 u.a.t.-uri cu statut de oraş, 22 au fost excluse de la această alocare financiară;
 3. Guvernul, ca iniţiator al acestui act normativ, nu a folosit criteriile pe care A.O.R. le-a solicitat dintotdeauna pentru echilibrarea bugetelor:
  1. numărul de locuitori; suprafaţa u.a.t.-ului; numărul de localităţi componente şi/sau de sate aparţinătoare;
  2. completarea sumelor care provin din cota de 63% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat din acest an până la un nivel minim de 950 lei/locuitor/an, conform solicitărilor A.O.R.;
  3. alocarea de sume suplimentare pentru funcţionarea unor servicii publice de complexitate sporită (licee; unităţi spitaliceşti; servicii de evidenţă informatizată a persoanei; creşe; centre permanente pentru persoane în vârstă şi alte servicii sociale; servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă şi altele) care deservesc pe lângă locuitorii acestor u.a.t.-uri şi locuitorii din u.a.t.-urile învecinate;
  4. alocarea sumelor necesare punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – în fapt, asigurarea sumelor necesare cofinanţării cheltuielilor eligibile şi a celor neeligibile pentru proiectele cu finanţare din fonduri nerambursabile.
 4. Repartizarea pe comune, oraşe, municipii şi judeţe a fost făcută pe o abordare vădit politică în defavoarea oraşelor cu primari din partidele care nu se află la guvernare – alocarea medie fiind de:
  1. 11,00 lei/locuitor pentru oraşele cu primari din partidele care nu se află la guvernare;
  2. 64,50 lei/locuitor pentru oraşele cu primari din partidele care se află la guvernare;

Pentru a rezolva situația, A.O.R. propune organizarea de urgenţă de discuţii cu conducerile tuturor partidelor parlamentare pentru corectarea nedreptăţilor făcute pentru cetățenii multor oraşe şi pentru susţinerea rezolvări situaţiei de dezechilibru create de HG 1088/2021 prin realizarea unei rectificări bugetare printr-o lege aprobată de către Parlamentul României, până la sfârşitul acestei luni, care să asigure, în completarea sumelor alocate prin Hotărâre de Guvern, un minim de 60 lei/locuitor pentru fiecare oraş.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.