Societatea civilă contribuie la creşterea eficacităţii sistemului de protecţie specială a copilului

Sistemul de protecţie a copilului are, în continuare, nevoie de schimbări esenţiale, susțin inițiatorii unui proiect care își propune să contribuie la creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor din grupuri vulnerabile prin revizuirea standardelor minime obligatorii privind utilizarea metodei managementului de caz în domeniul protecţiei copilului şi dezvoltarea capacităţii a cel puţin 60 de manageri de caz.


Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Legislaţie Nonprofit, Federaţia ONG-urilor pentru copil şi SOS Children’s Villages Norway, a lansat oficial proiectul „Creşterea eficacităţii sistemului de protecţie specială a copilului printr-o mai bună utilizare a metodei managementului de caz”, în cadrul unui eveniment ce a avut loc online, pe platforma Zoom.

Conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, protecţia specială a copilului reprezintă ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. Fiecare analiză din ultimii ani a relevat faptul că există provocări în aplicarea managementului de caz şi că este necesară o schimbare majoră, integrată. Dintre acestea, lucrătorii ONG-urilor menționeate mai sus enumeră:

  • număr mare de cazuri repartizate unui manager de caz
  • copii aparţinând unor grupuri de fraţi au manageri de caz diferiţi
  • există diferenţe de abordare între manageri de caz
  • realizarea managementului de caz de către furnizorii privaţi este insuficient reglementată şi nu este costificată
  • peste 30% dintre copiii din centrele de plasament au avut 3-9 manageri de caz
  • timp insuficient alocat interacţiunilor cu copiii şi cu părinţii acestora din cauza numărului mare de documente ce trebuie completate/întocmite.

Conform datelor ultimului studiu privind situaţia tinerilor care ies din sistemul de protecţie elaborat de SOS Satele Copiilor România în 2020, toate dificultăţile legate de eficienţa managementul de caz contribuie la intrarea anuală în sistem a unui număr constant de 9.000 de copii, la durata mare de şedere a copiilor în îngrijire alternativă (peste 7,5 ani), la ieşirea neplanificată şi nepregătită a tinerilor din îngrijire.

Această temă a numărului de cazuri se discută încă din 2013. Lucrurile nu pot funcţiona bine dacă unui manager de caz îi revin 50-100 cazuri. În plus, pentru a putea respecta principiile managementului de caz, este nevoie să ne asigurăm ca un copil sau o fratrie să aibă un singur manager de caz sau un număr cât mai mic.

Nicoleta Moldovanu, Director Dezvoltare Programe SOS Satele Copiilor România şi coordonator proiect

În acest context, proiectul societății civile are drept obiectiv elaborarea unor standarde minime privind utilizarea managementului de caz în domeniul protecţiei copilului, prin participarea a cel puţin 96 de copii şi părinţi din grupuri vulnerabile, 100 specialişti din servicii publice şi private, din domeniul social, educaţional şi medical, a 60 manageri de caz şi a 10 decidenţi de la nivel naţional şi judeţean/local.

Totodată se urmăreşte dezvoltarea capacităţilor a cel puţin 60 de profesionişti care utilizează metoda managementului de caz, în termen de 13 luni de la debutul proiectului, prin participarea la 4 sesiuni de formare organizate pe baza standardelor revizuite. Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni şi este implementat prin Granturile SEE 2014-2021.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.