Salvaţi Copiii solicită extinderea programelor remediale pe timpul verii şi introducerea testelor rapide, pentru a preveni răspândirea COVID-19

Suspendarea cursurilor şcolare şi impredictibilitatea aplicării scenariilor de participare şcolară în contextul epidemiei de COVID-19 au produs un impact considerabil asupra copiilor şi familiilor lor, adâncind inechitatea sistemică, blocând accesul la educaţie pentru 600.000 de copii şi cauzând decalaje pentru recuperarea cărora programele remediale rămân insuficiente la nivel naţional, susțin reprezentanții organizației Salvați Copiii care propun o serie de măsuri pe timpul verii pentru a face posibilă redeschiderea școlilor în plan fizic cât mai repede.


Analizele Salvaţi Copiii au demonstrat un veritabil interes din partea cadrelor didactice şi a elevilor pentru redeschiderea şcolilor, mai mult de trei sferturi dintre educatori, învăţători şi profesori considerând că prezenţa fizică a copiilor la clasă este unica soluţie pentru învăţare reală.

Suntem la finalul celui de-al doilea an şcolar în care constrângerile cauzate de pandemia de COVID-19 au supus procesul de educaţie unor repetate suspendări, închideri ale şcolilor ori alternări ale prezenţei fizice cu orele online. Deşi nu se cunosc îndeajuns disfuncţionalităţile produse la scara societăţii româneşti, persistenţa în timp a acestor măsuri a avut şi continuă să exercite un impact negativ profund asupra progresului educaţional şi dezvoltării socio-emoţionale a copiilor.

Sunt convinsă de faptul că educaţia şcolară reprezintă în acest moment, când fiecare dintre noi resimte oboseala unui an plin de incertitudini şi îngrijorări pentru sănătatea noastră şi a celor dragi, cel mai important obiectiv.

Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România

Educaţia este un drept fundamental al copiilor şi o responsabilitate naţională, iar aproape 3 milioane de copii şi 6 milioane de părinţi aşteaptă ca şcoala, după vacanţa prelungită din luna aprilie, să devină preocuparea majoră a tuturor autorităţilor, nu doar a Ministerului Educaţiei. Astfel Salvaţi Copiii consideră că, în această perioadă, atenţia trebuie concentrată pe îndeplinirea următoarelor trei obiective:

  1. Pregătirea şcolilor pentru reînceperea anului şcolar, continuarea programului naţional de acţiuni remediale şi revenirea elevilor la clasă, în cea mai intensă perioadă a calendarului şcolar 2020-2021, marcată de evaluări şi examene naţionale, sesiunea de bacalaureat, încheierea anului şcolar şi admiterea în învăţământul universitar;
  2. Prevenirea apariţiei de focare de COVID-19 în şcoli prin introducerea testelor cu salivă rapide şi non-invazive singura cale de asigurare a continuităţii prezenţei fizice la clasă a unui număr cât mai mare de copii şi de evitare a închiderii unităţilor de învăţământ;
  3. Intensificarea programului naţional de vaccinare a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, atât pentru protecţia personală, cât şi pentru protecţia copiilor împotriva noilor mutaţii ale virusului SARS-Cov-2 care provoacă îmbolnăviri severe chiar şi în cazul lor.

Urgenţa extinderii programelor remediale, inclusiv pe timpul verii

Datele statistice şi analizele privind performanţele educaţionale ale copiilor români au pus în evidenţă, an de an, prevalenţa riscurilor de părăsire timpurie a şcolii pe fondul sărăciei educaţionale (1.200.000 de copii în risc de sărăcie şi excluziune socială), abandonul şcolar (anual, 45.000 de copii din ciclurile primar, gimnazial şi liceal), neparticiparea şcolară (în 2020, 275.000 de copii cu vârsta învăţământului obligatoriu, 7-17 ani, nu mergeau la şcoală) , analfabetismul funcţional ridicat (41% dintre copii la citire, 46,6% la matematică şi 43,9% la ştiinţe) , lipsa dispozitivelor digitale şi a accesului la Internet de mare viteză (28% dintre copii şi părinţi şi 43% dintre cadrele didactice în ianuarie 2021).

Acesta reprezintă contextul nefast, preexistent pandemiei şi intensificat în ultimele 14 luni, care determină organizația Salvați Copiii să solicite autorităţilor pregătirea şcolilor pentru organizarea de grupe de educaţie remedială pe timpul verii pentru cel puţin 600.000 de copii, iar pentru anul şcolar 2021-2022 reanalizarea curriculum-ului şcolar şi adaptarea acestuia la noua stare a învăţământului din România.

Trebuie consolidată aplicarea Recomandării Ministerului Educaţiei, cuprinsă în Ordinul 3300/2021, prin constituirea de grupe de pregătire remedială, de tip „Şcoală după şcoală" în toate unităţile şcolare din mediul rural şi urban.

În caz contrar, planurile-cadru de învăţământ şi programele şcolare nu vor putea fi implementate corespunzător, existând riscul ca procesul de predare să nu producă, pentru jumătate dintre copii, niciun progres în dobândirea de cunoştinţe şi experienţe adecvate de învăţare, mărind, în schimb, pentru al treilea an consecutiv, disparităţile între generaţiile de copii, în ceea ce priveşte dezvoltarea lor socială şi cognitivă.

Prevenirea focarelor de COVID-19 în şcoli prin introducerea testelor cu salivă rapide şi non-invazive

În ceea ce priveşte prevenirea apariţiei de cazuri de copii ori cadre didactice infectate cu COVID-19, România trebuie să urmeze exemplul ţărilor în care au fost introduse măsuri noi de testare moleculară rapidă, non-invazivă, cu recoltare salivară, ce au dovedit un procent extraordinar al fiabilităţii rezultatului (98%). Utilitatea lor în situaţia în care ne aflăm – aceea a unui alt vârf pandemic – este evidentă şi, din acest motiv, Salvaţi Copiii solicită Ministerului Sănătăţii măsuri urgente pentru sprijinirea Ministerului Educaţiei prin validarea testelor salivare rapide şi asigurarea, în special în unităţile şcolare cu număr mare de elevi, a personalului medical care să le aplice corespunzător sau pregătirea în acest sens a unui reprezentant al şcolii ori al autorităţilor locale (asistent medical comunitar).

Ne priveşte pe toţi, fie că suntem părinţi sau nu, fie că lucrăm în acest domeniu ori în altul. Doar solidaritatea tuturor pentru ca fiecărui copil să-i fie respectat dreptul la educaţie de calitate mai poate salva viitorul educaţional al acestei ţări.

Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România

Interesele copiilor reprezintă obligaţii pentru toate structurile guvernamentale şi, de aceea, considerăm că Ministerul Sănătăţii trebuie să decidă ţinând seama de dreptul fundamental al copiilor la educaţie şi, complementar, de datele ştiinţifice ale caracteristicilor de performanţă medicală a testelor moleculare cu salivă evidenţiate de peste 300 de studii de specialitate. Guvernele din Germania, Franţa, Marea Britanie, Austria, Japonia, Italia şi alte state au integrat imediat această soluţie medicală în setul lor de măsuri de susţinere a participării şcolare a copiilor, ca prioritate în asigurarea protecţiei sanitare în şcoli.

De la începutul pandemiei, Salvaţi Copiii a derulat activităţi remediale pentru peste 62.000 de copii din grupuri vulnerabile, cuprinşi în programe preşcolare şi şcolare din 18 judeţe. De asemenea, conştientizând faptul că vaccinarea reprezintă cea mai importantă cale de stopare a pandemiei, Salvaţi Copiii a iniţiat, alături de Ministerul Educaţiei şi alte structuri din sistemul de educaţie, campania naţională „Vaccinare şi testare pentru învăţare!”

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.