Compania de Apă Arad dorește să se ocupe (și) de comercializarea energiei electrice sau instalarea aparatelor de aer condiționat

Propunerea privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. se va afla pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Municipal din 16 aprilie. Proiectul de hotărâre nr. 189/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Arad, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor al Companiei de Apă vizează printre multiplele modificări și adăugarea unor noi prevederi cum ar fi 23 de coduri CAEN pentru activități secundare.


Un total de 91 propuneri de modificare a Actului Constitutiv, cele mai multe fiind de reformulare alineat (2 noi introduse, 3 abrogate). Deși unele dintre aceste reformulări sunt ciudate, eliminându-se reglementări cum ar fi păstrarea pentru o perioadă de cel puțin 3 ani a raportului de audit anual sau raportările contabile semestriale, în propunerile ce urmează a fi votate mai există și două introduceri mai speciale

Una vizează 29 de puncte de lucru în județ, iar cealaltă se referă la activități secundare pe care compania de stat poate să le întreprindă. Astfel, la art. 6 alin. (4) din Actul constitutiv al societății se introduc următoarele activități și Codul CAEN respectiv:

 • 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
 • 3312 – Repararea maşinilor;
 • 3314 – Repararea echipamentelor electrice;
 • 3514 – Comercializarea energiei electrice;
 • 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase;
 • 3821 – Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 • 4120 – Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
 • 4221 – Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluide;
 • 4321 – Lucrări de instalaţii electrice;
 • 4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
 • 4329 – Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
 • 4331 – Lucrări de ipsoserie;
 • 4332 – Lucrări de tâmplarie şi dulgherie;
 • 4333 – Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
 • 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
 • 4339 – Alte lucrări de finisare;
 • 4391 – Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
 • 4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
 • 4950 – Transporturi prin conducte;
 • 5210 – Depozitări;
 • 5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
 • 8531- Învăţământ secundar general;
 • 8559- Alte forme de învăţământ n.c.a.

Dacă unele dintre aceste activități intră logic în aria de acțiune a Companiei de Apă (cum ar fi lucrările de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluide, transporturile prin conducte sau alte lucrări de finisare), mai multe astfel de activități din totalul de 23 care se doresc introduse prin modificarea Actului Constitutiv sar în ochi. Poate în cazul învățământului secundar ar exista o explicație — pregătirea personalului angajat — dar cu restul cum rămâne?

Ce legătură, chiar dacă secundară, poate să aibă Compania de Apă cu comercializarea energiei electrice sau lucrările de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat?

Conform cu propria prezentare, principalele activități ale Companiei de Apă sunt captarea, tratarea și distribuția de apă potabilă, colectarea și epurarea apelor uzate menajere și industriale înainte de deversare, întreținerea rețelei de alimentare și a sistemului de canalizare, precum și monitorizarea calității apei potabile și a apei uzate.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.