Agenţia Naţională de Integritate a analizat 3.462 proceduri de achiziţie publică în ianuarie – martie 2021

În vederea prevenirii conflictului de interee, în perioada ianuarie – martie 2021, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, un număr de 3.462 proceduri de achiziţie publică, fiind emise 6 avertismente de integritate în valoare totală de 15,9 milioane lei.


Dintre procedurile efectuate, aproximativ 27% privesc contracte finanţate din fonduri europene, iar aproximativ o treime din totalul procedurilor conţin 16.156 de contracte subsecvente (loturi). În analiza PREVENT din lunile menționate au fost luate în considerare date şi informaţii cu privire la 1.043 autorităţi contractante, 7.677 de operatori economici şi 109.795 persoane, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai ofertanţilor.

Potenţialele conflicte de interese semnalate de sistem se referă la proceduri de achiziţie publică derulate de autorităţi contractante reprezentând ministere, instituţii publice de la nivel central şi local, unităţi administrativ-teritoriale, regii autonome, precum şi companii/societăţi comerciale la care statul este acţionar majoritar.

În 98% din cazuri autoritățile au înlăturat cauzele generatoare de conflicte de interese după ce au fost sesizați de PREVENT.

Dintre toate cazurile identificate de când sistemul PREVENT este în funcțiune (iunie 2017), în aproximativ 98% din cazuri conducătorii autorităţilor contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, iar în două cazuri, ANI a declanşat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

Sistemul PREVENT are scopul de a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri. Concret, acest mecanism presupune analizarea datelor şi a informaţiilor introduse în Formularul de integritate de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii contractante prin interconectarea sistemului PREVENT cu baze de date relevante (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – ONRC, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – DEPABD) și identifică în mod automat dacă există un conflict de interese.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.