Teatrul Clasic din Arad continuă sub managementul lui Bogdan Costea. Ce conține proiectul pentru 2021-2024?

În ședința CLM din 1 martie, va fi supusă la vot aprobarea rezultatului final al concursului pentru proiectul de management la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, elaborat de actualul director, Bogdan Costea. În documentul stufos -care a primit o notă finală de 9,08- se prevăd anumite probleme poate neștiute de publicul arădean dar și chestiuni interesante pe viitor, toate detaliate mai jos.


În perioada 05.02.2021 – 11.02.2021 a avut loc prima etapă a concursului (analiza noului proiect de management), candidatul Bogdan Costea obținând la această etapă nota 8,82, iar în data de 15.02.2021 a avut loc etapa a doua a concursului (susținerea noului proiect de management) probă pentru care a primit nota 9,08, rezultatul final al concursului fiind 8,95.

Pentru a structura proiectul pentru următorii ani, managerul Costea a elaborat o analiză SWOT. Din parcurgerea analizei, o mare parte din problematici pot fi rezolvate de către administrația locală, dacă se dorește acest lucru. Punctele slabe identificate ale Teatrului sunt:

 • echipă de personal auxiliar de scenă subdimensionat, caracteristică ce îngreunează diversificarea și susținerea optimă a activității de bază a teatrului;
 • compartimente profesionale specifice producției de scenă cu unul sau doi angajați;
 • personal auxiliar de scenă și al compartimentelor de producție cu o rată de vîrstă înaintată;
 • lipsa îmbunătățirilor sau modernizării sălilor de spectacole – mobilier, pereți, loji, balcoane, etc.
 • nivel redus de încasare a finanțărilor alternative datorate unei categorii de personal nespecializate profesional;
 • inexistența unui parc auto (autocar, microbus), care să deservească servicii de transport persoane pentru reducerea costurilor pe termen mediu și lung în condițiile în care activitatea de reprezentare în cadrul turneelor sau participării la festivaluri naționale s-au intensificat în ultimii 5 ani.

Amenințările la adresa instituției de cultură din municipiu sunt identificate drept: scăderea numărului de spectacole prin imposibilitatea susținerii unor producții de anvergură – sceno tehnică, decor, dimensiune a spațiului de joc – odată cu debutul lucrarilor de reabilitare interioară; numărul redus sau insuficiența spațiilor de depozitare a decorurilor; creșterea costurilor privind achiziția de servicii de închiriere spații pentru desfășurarea activității de bază și pentru deplasare personal artistic sau de scenă în contextul participărilor la festivaluri sau turnee; posibilitatea limitativă de recompensare a personalului; potențiali concurenți pe piața alternativă a muncii cu oferte atractive pentru personalul angajat.

Însă există câteva oportunități pe care managementul Teatrului se poate fructifica, cum ar fi acordarea, pe timpul renovării interioare, cu titlu de folosință gratuită sau pe baza unor relații parteneriale de schimb de servicii, pentru asigurarea serviciului public cultural a unor spații în vecinătatea Teatrului Clasic “Ioan Slavici” sau în raza cartierelor, precum și inițierea și dezvoltarea unor colaborări în scopul realizării coproducțiilor sau schimbului de spectacole în contextul oportunității de proximitate a găzduirii evenimentelor din cadrul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023.

Teatrul se va deplasa în cartiere. Și în județ

Pentru acea perioadă de reabilitare interioară, managementul instituției de cultură a gândit o strategie de reprezentare astfel încăt să fie acoperită geografic o arie cât mai mare din spațiile cultural istorice ale municipiului. Astfel, Costea a identificat mai multe locații conforme sau adaptabile proiectului intitulat „Caravana de teatru e aici” (previzionat a intra în derulare din anul 2022 sau 2023). Principalele locații sunt:

 • Cinematograful ”Arta”,
 • Sala Iuliu Maniu din Palatul Comitatului,
 • Sala Regele Ferdinand a Primăriei municipiului Arad,
 • sălile festive ale colegiilor amintite,
 • Cazinoul din zona malului Mureșului,
 • sala de conferințe a Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu Arad.

Pentru diversificarea și îmbunătățirea participării în cadrul altor comunități locale, teatrul arădean își propune chiar din primăvara acestui an să dezvolte un proiect intra și interjudețean intitulat „Caravana de teatru la tine acasă” .

În acest scop vom iniția parteneriate culturale cu casele de cultură sau administrații locale din orașe sau comune din județul Arad sau județe limitrofe, precum Pecica, Sebiș, Sântana, Curtici, Chișineu Criș, respectiv Salonta și Lugoj pentru reprezentarea de spectacole.

Bogdan Costea

Nevoie mare de tâmplari, croitori pentru partea de producție

Într-o analiză simplă a ponderii procesului de producție cu capacități interne se poate desprinde concluzia că la un număr subdimensionat pe categorii specializate de personal (tâmplari, lăcătuș mecanic, croitor, tapițer, butafor, etc.) producția decorurilor sau a costumelor, de pildă, prin contribuție proprie este redusă aproape la zero. Astfel, rezultă creșterea semnificativă a cheltuielilor de achiziții de servicii externalizate, iar procentul de creștere a cheltuielilor la capitolul ”Cheltuieli materiale” este puternic influențat. În altă ordine de idei, în segmentul artistic și administrativ al instituției se poate remarca lipsa unor posturi esențiale, precum cel de dramaturg sau juristconsult.

De asemenea, procesul de susținere și reprezentare a spectacolelor este afectat prin limitarea la 3 reprezentații pe săptămână, în condițiile existenței a două săli de spectacole.

În segmentul deservire scenă, cu toate că se remarcă un număr mulțumitor de personal, concluzia este că insuficiența personalului de scenă în ceea ce privește manipularea decorurilor determină limitarea numărului de reprezentații și împărțirea foarte riguroasă a tuturor perioadelor de intervale orare pentru repetiții sau spectacole.

Printre multiplele proiecte propuse, se numără și teatrul radiofonic, spectacole-concert precum și lecturi cu tematică religioasă.

Actualul manager al Teatrului propune ca pe baza unor parteneriate instituționale stabilite între instituțiile de cultură ale municipiului să dezvolte un proiect bianual de realizare a unor spectacole-concert, iar producători ai evenimentelor să fie atât Teatrul Clasic, Filarmonica Arad cât și Centrul Municipal de Cultură. Evenimentele s-ar adresa publicului larg și locațiile de desfășurare ar fi: Parcul ”Mihai Eminescu”, Piața Reconcilierii, Piața Avram Iancu și altele, evenimentele putând fi dedicate Zilei Europei (9 mai) și sărbătorii „Sfânta Maria Mică” (8 septembrie).

O altă preocupare a managemntului va fi realizarea cu o frecvență de două producții pe an a unor spectacol de teatru radiofonic. Actorii vor aborda un repertoriu de teatru din dramaturgia clasică românească de la Caragiale la Camil Petrescu sau de la Tudor Mușatescu la Aurel Baranga. Proiectul va fi dezvoltat prin intermediul unui parteneriat cu un post de radio local și se va putea regăsi și pe canalul Youtube și va purta numele de Clasic sonor.

Nu în ultimul rând, una din direcțiile în care managerul se va preocupa în perioada mandatului viitor este realizarea unor spectacole-lectură cu tematică religioasă a căror reprezentare să fie susținută în locații ale cultelor religioase. Costea crede că deschiderea spre comunitățile cultelor religioase cu acest tip de spectacole în care se vor îmbina capacități interpretative cu texte pe teme religioase majore pot oferi diversitate culturală și interes în sânul acestor comunități.

Comisia de concurs a aprobat proiectul dar vrea ca producțiile muzicale să fie prioritare, precum și elaborarea unui studiu de piață privind atragerea publicului.

Comisia de Concurs formată din Cristian Galea, Attila Balazs, Victoria Balint, cu secretariatul acesteia asigurat de Adriana Sobaru, Anca-Diana Bășcărău, Daniela Pădurean-Andreica, respectiv Adriana Bîtea, a stabilit ca notă finală 8,95 proiectului de management pentru 2021-2024. Au fost formulate însă următoarele recomandări:

 1. Misiunea Teatrului ar fi bine să fie concentrată într-o singură frază care să se regăsească chiar și pe frontispiciul instituției;
 2. Managerul să acorde o atenție mai mare producțiilor muzicale care ar trebui să devină prioritare și nu producții conexe;
 3. Acordarea unei atenții sporite nevoilor de resurse pentru trupa de marionete (anvergura proiectelor, calificarea personalului, lucrări la sediul teatrului, dotări, capacități de producție, resurse materiale);
 4. Acordarea unei atenții sporite proiectului „Sala Pictura”;
 5. Realizarea unui studiu de piață și elaborarea unei strategii coerente de promovare a producțiilor artistice ale Teatrului în fața publicului local și atragerea acestuia în sălile de spectacol.
 6. Este fundamental să se elaboreze o viziune concentrată, coerentă a tot ce înseamnă strategia de management a acestei instituții culturale importante a orașului nostru.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.online

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.