Statele Membre au decis reducerea cu 55%, până în 2030, la nivelul întregii UE, a emisiilor de gaze cu efect de seră

Obiectivul îndrăzneț a fost atins după discuții pe marginea subiectului ce au durat 8 ore, în cadrul summitului Consiliului European din 10 și 11 decembrie. Noua țintă obligatorie a UE, de a reduce cu cel puțin 55% emisiile de gaze cu efect de seră până în anul 2030 comparativ cu 1990, ar pune Uniunea pe o cale clară către neutralitatea impactului asupra climei în 2050.

Urmează ca obiectivul actualizat al UE privind schimbările climatice să fie transcris într-un proiect de lege europeană privind clima și transmis Organizației Națiunilor Unite ca angajament oficial al comunității, în temeiul Acordului de la Paris. În concluziile Consiliului European se specifică că modalitatea prin care se va atinge ambițioasa țintă climatică va stimula creșterea economică durabilă, va crea locuri de muncă, va oferi beneficii pentru sănătate și mediu pentru cetățenii UE și va contribui la competitivitatea globală pe termen lung a economiei UE prin promovarea inovației în tehnologiile ecologice.

Toate Statele Membre vor participa la acest efort, aplicând principiul de echitate și solidaritate, fără a lăsa pe nimeni în urmă. S-au avut în considerare diferitele puncte de plecare ale țărilor UE și circumstanțele naționale specifice dar și potențialul de reducere a emisiilor nu doar a CO2 ci și a celorlalte gaze cu efect de seră, inclusiv cele ale statelor insulare, precum și eforturile depuse până acum.

Consiliul European recunoaște necesitatea de a asigura interconexiunile, securitatea energetică pentru toate statele membre, energia la un preț accesibil gospodăriilor și companiilor și de a respecta dreptul statelor membre de a decide cu privire la mixul lor energetic și de a alege cel mai potrivit tehnologii pentru a atinge în mod colectiv obiectivul climatic 2030, inclusiv tehnologii de tranziție precum gazul.

Ca atare, 10 State Membre, printre care și România, au solicitat Comisiei Europene să crească substanțial alocarea financiară dedicată Fondului de modernizare și Fondului de solidaritate înființat pentru a sprijini aceste țări în tranziția lor către neutralitatea climatică, fiind asigurate că un obiectiv global de climă de cel puțin 30% se va aplica la suma totală a cheltuielilor, în cadrul pachetului de 1,8 trilioane de euro, se precizează în concluziile reuniunii.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.com

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.