Reprezentanții elevilor semnalează norme abuzive în organizarea școlii online

Organizarea școlii în mediul online a fost o provocare pentru Guvern și instituțiile educaționale locale încă din primăvară, când pandemia cu coronavirus a impus luarea acestei măsuri de precauție pentru reducerea răspândirii virusului. La aproape 9 luni de la acel moment și după vacanța de vară, se pare că normele pentru desfășurarea orelor pe internet sunt pline de lacune și dau naștere unor situații abuzive, una dintre acestea fiind semnalate recent de reprezentanții elevilor.

Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov (AEBI), organizaţie reprezentativă a elevilor din capitala României şi judeţul Ilfov, solicită conducerii Colegiului Naţional „Victor Babeş” să elimine normele abuzive din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, care prevăd că elevii vor primi absenţă dacă nu vor avea camera pornită.

Impunerea obligativităţii menținerii camerei deschise a elevilor, în caz contrar aceştia primind absenţă, ar contrazice Statutul Elevului, document oficial aprobat prin Ordin al Ministerului Educației Naționale încă din 2016.

În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al școlii anterior menționate este prevăzut că:
Art. 34. Desfăşurarea orei didactice online: (…) Lit. c) Toţi elevii, care dispun de camere video au obligaţia menţinerii deschise a acestora pe durata desfăşurării activităţii didactice. În caz contrar, profesorul de specialitate operează ABSENŢĂ la ora respectivă.
Elevii menţionează că o astfel de normă are caracter nelegal, deoarece contrazice prevederile Statutului Elevului:
Art. 6, Alin.(2): Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.
Art. 7, Lit. ff: Elevii au dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţa, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs.

Asociația solicită conducerii Colegiului Naţional „Victor Babeş” să înlăture orice normă în neconformitate cu ROFUIP, Statutul Elevului sau orice altă lege din domeniul educației. De asemenea, reprezentanții elevilor doresc ca Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti să ia măsuri în privinţa acestor norme abuzive prezente în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi să verifice mai riguros activitatea cadrelor didactice la orele de curs.

Aceste probleme nu sunt luate în considerare de către Ministerul Educaţiei, ba din contră, se impun declaraţii pe proprie răspundere fără nicio valabilitate juridică. Solicităm ca ISMB să clarifice această situaţie, întrucât nu i se poate impune unui elev să ţină camera deschisă, mijloacele de verificare a prezenţei acestora sunt vaste.

Alex Rădulescu, preşedinte AEBI

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.online

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.