„Ateneu arădean” este numele noii reviste de cultură lansată de Bibliotecă Județeană Arad

Pentru prima oară în istoria existenței sale, Biblioteca Județeană ”Alexandru D. Xenopol” Arad va avea o revistă de cultură. Inițiatorul demersului este directorul Bibliotecii, alături de Liga Scriitorilor din România – filiala Arad și Societatea Națională de Istorie. La proiect participă oameni de cultură ai Aradului.

Originea numelui revistei

Destul de ambițioasă ca să-și dorească să devină cunoscută în spațiul cultural românesc, revista de cultură „Ateneu arădean”, putea să se numească cu totul altfel și totuși au ales această denumire. Deloc întâmplător. Din rațiuni continuatorii sau mai degrabă, din rațiuni de împlinire a unui vis cultural și istoric mai vechi.

În anii 1834-35, un grup de intelectuali arădeni și-a dorit nașterea unei reviste românești pe care urmau să o numească Atheneu Romanescu. Ea venea, ca ploaia într-un deșert, într-un spațiu în care nu a mai existat nicio publicație românească. Având în vedere acest aspect, revista urma să aibă o însemnătate deosebită: să fie prima revistă de limbă română de pe teritoriul țării.

La acea dată, a fost deosebit de importantă, neîndoielnic, din punct de vedere al conținutului și al intențiilor educative, datorită strădaniilor autorilor în următoarele direcții: ”curățarea limbii”, ”conspectarea istoriei românilor”, ”rădicare a societății ”, etc. Susținătorul acestei îndrăznețe și excepționale cauze românești, Alexandru Gavra, a fost timp de 55 de ani profesor de matematici și geografie, director al ”Preparandiei” din Arad (1821 – 1877). Eforturile lui Gavra în educarea poporului s-au reflectat în publicarea unui lexicon de conversație, alături de Ghe. Șincai, precum și în încercarea de a alcătui prima enciclopedie românească. ”Atheneu Romanescu” n-a mai apărut din motive financiare și politice. Aceasta este logica pentru care conducerea Bibliotecii Județene arădene și-a dorit editarea revistei, după 185 de ani. Ca și păstrarea numelui ei istoric, de asemenea.

Ediția din 2020 continuă spiritul manuscrisului redactat în 1835

Publicația bibliotecii județene se dorește a fi -fără să aibă pretenția rolului crucial al vechiului Atheneu– o întrupare, un avatar al primului proiect de revistă românească, rămasă neîmplinită, în stadiu de manuscris. Revista este, desigur, adaptată noului context istoric al Aradului, al României. Scris la 1835, în limba română, dar cu caractere chirilice, valorosul document este publicat pe website-ul Bibliotecii Județene A.D.Xenopol din Arad și transliterat pagină cu pagină.

Revista „Ateneu arădean” se propune cititorilor drept o publicație de cercetare culturală și științifică, promovând și valorificând colecțiile Bibliotecii Județene «A.D. Xenopol» din Arad, evidențiind resursele, comorile și izvoarele de înțelepciune ascunse în file de carte, prin articole și studii axate pe istoria scrisului și a tiparului. De asemenea sunt abordate și teme de biblioteconomie, patrimoniu cultural, literatură, istorie, arte, științele educației, credință. Apariția va fi una trimestrială, în format clasic.

Colectivul de redacție este format din: Doru Sinaci – Redactor șef, Ioana Nistor – Redactor șef adj, Lucia Bibarț – Secretar General de redacție. Consiliul editorial are următoarea componență: Președinte: Conf. Univ. dr. Sorin Bulboacă; Vicepreședinte: Cristina Duma și membrii consiliului editorial: Floare Cândea, dr. Gabriela Marco, dr. Maria Pantea, dr. Gabriel Casap, dr. Sebastian –Dragoș Bunghez, Horia Truță și Ioan Tuleu. Tehnoredactarea aparține lui Gombos Wilhelm Doru.

Contact

Adresa e-mail
posta@independentul.online

Date cu caracter personal

Independentul NU înregistrează sau procesează date cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie.